Verkkopolku

Vesivehmaan koulu

Käytösarviointi


               

Käyttäytyminen on sidoksissa opiskelutapahtumaan. Asenteet ja toiminta oppitunneilla työskenneltäessä
vaikuttavat osaltaan oppiaineen numeroon. Satunnainen huono käytös vaikuttaa lähinnä käytösnumeroon.
Käyttäytymisen arviointi keskittyy arvioimaan oppilaan käyttäytymistä suhteessa muihin oppilaisiin, opet-
tajiin, koulun muuhun henkilökuntaan, koulurakennukseen ja koulun opiskeluvälineisiin. Hyvää käytöstä
ei ole se, että vain on.


10 Oppilas on myönteisesti suhtautuva sekä huomaavainen ja kohtelias toisia kohtaan. Lisäksi oppilas on
kannustava toisia kohtaan.


9 Oppilas on myönteinen ja asiallinen, vaikka ei erityisen aktiivisesti osoita huomaavaisuutta toisia kohtaan.


8 Oppilaan käytös on neutraalia, ei selvästi myönteistä, mutta ei kielteistäkään.


7 Oppilas suhtautuu negatiivisesti ja välinpitämättömästi opiskeluun ja toisiin ihmisiin sekä ympäristöön.
Hänen puheensa on epäasiallista ja hän rikkoo koulun sääntöjä.


       6 - 5 Oppilas käyttäytyy todella huonosti, häiritsee ja kiusaa jne.
Etusivu


Sijainti

Koulun esittely

Henkilökunta

Opetussuunnitelma

Arviointi

   

Arvosanojen kuvaukset

   

Käytösarviointi

Kotitiedotteet

Lomakkeet

Järjestyssäännöt

Liikuntasalinkäyttäjät

Työ- ja loma-ajat

Ruokalista

Vanhempainyhdistys

Ajankohtaista

Palaute


© Vesivehmaa, 2002 - 2020.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.