Verkkopolku

Vesivehmaan koulu


VESIVEHMAAN  KOULUN  ARVOSANOJEN  KUVAUKSET

10   ERINOMAINEN
Oppilaan tuntityöskentely on varmaa ja aktiivista. Hän tekee kotitehtävänsä säännöllisesti. Koe- ja testitu- lokset ovat kiitettäviä. Hän pystyy työskentelemään itsenäisesti. Oppilas pystyy ikäänsä nähden johdonmu- kaiseen ja täsmälliseen ajatteluun sekä asioiden esittämiseen suullisesti, kirjallisesti tai taidollisesti.


9   KIITETTÄVÄ
Oppilaan tuntityöskentely on tunnollista ja itsenäistä. Hän tekee kotitehtävänsä säännöllisesti. Koe- ja testitulokset ovat yleensä kiitettäviä. Oppilas pystyy ikäänsä nähden melko johdonmukaiseen ja täsmälliseen asioiden esittämiseen suullisesti, kirjallisesti ja taidollisesti.


8   HYVÄ
Oppilaan tuntityöskentely on tunnollista ja melko itsenäistä. Hän suoriutuu tavallisesti kotitehtävistään. Koe- ja testitulokset ovat yleensä hyviä.


7   TYYDYTTÄVÄ
Oppilaan tuntutyöskentely on vaihtelevaa. Kotitehtävien tekemisessä on joskus laiminlyöntejä, ja toisinaan hän ei osaa tehdä kotitehtäviä. Koetulokset ovat tyydyttäviä. Oppilas tarvitsee usein ohjausta.


6   KOHTALAINEN
Oppilas on tunnilla passiivinen. Tehtävät ovat usein tekemättä. Koe- ja testitulokset ovat tyydyttäviä. Oppi-  las tarvitsee usein henkilökohtaista ohjausta.
TAI
Oppilas on tunnilla ahkera, tunnollinen ja myönteinen. Koe- ja testitulokset ovat välttäviä. Oppilas tarvitsee usein henkilökohtaista ohjausta.


5   VÄLTTÄVÄ
Oppilas on tunnilla välinpitämätön ja piittaamaton. Hän ei yleensä työskentele tunnilla oma-aloitteisesti, kotitehtävät ovat yleensä tekemättä. Koe- ja testitulokset ovat välttäviä. Oppilas tarvitsee henkilökohtaista ohjausta ja patistusta työhön ryhtymiseen.
TAI
Oppilas työskentelee tunnilla edellytystensä mukaisesti. Kotitehtävät ovat helposti ylivoimaisia.  Koe- ja testitulokset ovat välttäviä tai heikkoja. Oppilas tarvitsee henkilökohtaista ohjausta.


4   HYLÄTTY
Koe- ja testitulokset ovat heikkoja tai oppilas pinnaa kokeista ja koulusta yleensä. Hän ei halua henkilökohtaista ohjausta. Oppilaalla ei ole edellytyksiä siirtyä seuraavalle luokalle.


ARVIOINNISSA OTETAAN HUOMIOON SEURAAVAT ASIAT:

¤  tuntityöskentely
¤  kokeet
¤  kotitehtävät
¤  asenne
¤  tiedot ja taidot


Etusivu


Sijainti

Koulun esittely

Henkilökunta

Opetussuunnitelma

Arviointi

   

Arvosanojen kuvaukset

   

Käytösarviointi

Kotitiedotteet

Lomakkeet

Järjestyssäännöt

Liikuntasalinkäyttäjät

Työ- ja loma-ajat

Ruokalista

Vanhempainyhdistys

Ajankohtaista

Palaute


© Vesivehmaa, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.