Verkkopolku

OPI TUNTEMAAN SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS JA PIEKSÄMÄKI
SISIS JA PIEKSÄMÄKI TUTUKSISisis tutuksi


   

Sisälähetysseura

   

Oppilaitos ennen

      

Erityiskoulutus (Erityisopisto)

   

Oppilaitos tänään

   

Oppilaitoksen museo

   

Mitä, miksi, missä


Pieksämäki tutuksi


ERITYISOPISTOAJATUS SYNTYY


Erityiskoulutuksen rakennukset 1970-luvulla.

Vuoden 1967 - 1968 vaihteessa esittivät Kirkon Nuorisotyön Keskuselimen johtoportaaseen kuuluvat henkilöt käynnillään Sisälähetysseuran keskustoimistossa Helsingissä, että kirkon nuorisotyö etsisi vuoden 1969 ohjelmakohteekseen jotakin sellaista, joka liittyisi diakoniaan ja olisi samalla lähellä nuorten mieliä. Heillä oli jo valmis ehdotuskin. Sisälähetysseuran olisi perustettava oppilaitos kehitysvammaisille. Kouluhallituksen mielestä asian toteuttaminen Pieksämäellä olisi helppoa, koska täällä jo oli kansanopisto. Näin oli erityisopistoajatus syntynyt talvella 1968, ja se lähti liikkeelle nopeasti. Keräys aktivoi koko kirkon nuorisotyön ja osittain myös yhteisvastuukeräyksen. Se jätti noin 150 000 suomalaiseen kotiin muistoksi ´lesken rovon´, jota myytiin keräyksen aikana.

Uuteen rakennukseen suunniteltiin tehtäväksi 30 - 32 opiskelijaa varten asuntola ja tarvittavat luokka- ja huoltotilat. Opiston uudisrakennuksen harjannostajaisia vietettiin 7.8.1970  ja  2.11.1970 aloitti ensimmäinen perusoppijakso toimintansa. 32 nuorta aloitti opiskelunsa. Heidät oli valittu yli sadan hakijan joukosta.

Sisälähetysseuran Opisto saattoi näin laajentaa toimintaansa avaamalla kansanopistotien myös lievästi kehitysvammaisille opiskelijoille. Tämän laajuista kansanopistokurssia ei ollut aikaisemmin järjestetty missään muualla, joten oppilaitos sai toimia ladunavaajana, ja näin toteuttaa sisälähetystyötä.


© Sisälähetysseuran oppilaitos, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.