Verkkopolku

OPI TUNTEMAAN SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS JA PIEKSÄMÄKI
SISIS JA PIEKSÄMÄKI TUTUKSISisis tutuksi


   

Sisälähetysseura

   

Oppilaitos ennen

   

Oppilaitos tänään

   

Oppilaitoksen museo

   

Mitä, miksi, missä


Pieksämäki tutuksi


OPPILAITOKSEN MUSEO


Sisälähetysseuran oppilaitoksista osa on toiminut jo hyvin pitkän ajan, jopa yli sata
vuotta. Nämä vuodet pitävät sisällään monenlaisia muistoja, kertomuksia ja esineitä.
Sotien aika ja evakkoon lähtö tuhosi paljon, mutta siitä huolimatta perintöä
aikaisemmasta on jäljellä niin paljon, että sitä riittää museoon asti.

Vähän yli kymmenen vuotta sitten ajatukset omasta museosta rupesivat elämään niin
voimakkaina, että oppilaitoksen A -rakennuksen ruokasalisiipeen ryhdyttiin
kokoamaan sellaisia esineitä, joita historiaa arvostavat, erityisesti entiset seurakunta-
sisaret, olivat pelastaneet tuholta. Hankkeen eteenpäinviejistä innokkain oli sisar, lehtori
Katri Kuittinen. Hänen tuekseen perustettiin museotoimikunta.

Erilaisia esineitä, kirjoja, valokuvia ja huonekaluja löytyikin sekä oppilaitoksilta että
Koivurannan vanhainkodista. Myös monet entiset sisaropiskelijat ja työntekijät lahjoittivat
hallussaan olleita esineitä museolle. Tämä toiminta mahdollisti museon avaamisen syksyllä 1989.


Museossa on tällä hetkellä yli viisisataa erilaista esinettä. Ehkä mielenkiintoisin ja kattavin
on sairaanhoitoon liittyvien esineiden kokoelma. Erilaisia työ- ja oppilaspukuja
on vuosikymmenten varrelta useita. Valokuvat kertovat hyvin Sortavalan ajasta
sekä vuosikymmenien aikaisesta koulutuksesta. Oppikirjat aivan 1900 -luvun alusta lähtien antavat kuvan siitä, miten asiat ovat kehittyneet ja muuttuneet, mutta myös siitä, miten monet hyvät ohjeet ovat paikkansa pitäviä myös nykyisin.

Hyvin tärkeää on myös yhteiskuntaan ja Sisälähetysseuran perustamiseen liittyvä osa.
Otto Aarnisalo, Jenny Ivalo ja monet muut toimintaan vaikuttaneet henkilöt ovat saaneet
kuvansa museoon. Otto Aarnisalon kirjeet kuvaavat sitä sinnikkyyttä ja rohkeutta sekä
Jumalaan luottamista, jonka avulla toiminta pääsi alkamaan ja pystyy jatkumaan edelleen.


Museon tilat ovat ahtaat ja toiveissa onkin uudet laajemmat tilat päärakennuksen remontin
jälkeen. Lisää tavaroita tulee pikkuhiljaa lahjoituksina ja mielellään niitä otetaan
vastaan. Historian, menneisyyden ja aikaisempien sukupolvien työn tunteminen ja
arvostaminen antavat pohjan nykyisyydelle.

Museo on auki jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 12-15 ja tarvittaessa
muulloinkin.


© Sisälähetysseuran oppilaitos, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.