Verkkopolku

OPI TUNTEMAAN SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS JA PIEKSÄMÄKI
SISIS JA PIEKSÄMÄKI TUTUKSISisis tutuksi


   

Sisälähetysseura

   

Oppilaitos ennen

   

Oppilaitos tänään

      
Päärakennus (A)
      
Kasvattajaopisto (B)
      
Erityiskoulutus ja Auditorio (C1, C2)
      
Rivitalo (D)
      
Asuntola (E)
      
Koivuranta (F, G)

   

Oppilaitoksen museo

   

Mitä, miksi, missä


Pieksämäki tutuksi


OPPILAITOSYHTEISÖ


Oppilaitoksen pihaan tullaan Huvilakadulta. Keskustaan on matkaa noin 2 km. Kyltti kertoo oppilaitosyhteisön monimuotoisuudesta. Oppilaitokseen tulija löytää tämän ensimmäisenä.

Sisälähetysseuran oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Ylläpitäjällä on myös samassa pihapiirissä Koivurannan palvelukeskus (vanhuksille) ja Lastenkoti ja perhetukikeskus Ruusu, sekä muissa tiloissa Pieksämäellä Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskus (päihdetyö) ja Rt-Print Oy (kirjapaino).

Oppilaitos toimii yhdessä Diakonia ammattikorkeakoulun (Diak) Pieksämäen yksikön kanssa oppilaitosyhteisönä. Oppilaitos toteuttaa ammatillista koulutusta sosiaali- ja terveysalalla, vapaa-aika- ja liikunta sekä matkailu- ja ravitsemis- ja talousaloilla. Oppilaitoksesta valmistuu lähihoitajia, lastenohjaajia, koulunkäyntiavustajia ja suntioita sekä nukketeatterialan ja päihdetyön ammattilaisia. Lisäksi siellä toimii kansanopisto, joka antaa vapaansivistystyön koulutusta ja peruskouluopetusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta.

Oppilaitos

Diakin Pieksämäen yksikössä on mahdollisuus suorittaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnot. Sosionomin tutkintoon on mahdollisuus liittää opintokokonaisuusvalintojen kautta diakonin tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus ja sairaanhoitajan tutkintoon diakonissan virkakelpoisuus.

Diakonia-ammattikorkeakoulu


© Sisälähetysseuran oppilaitos, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.