Verkkopolku

OPI TUNTEMAAN SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS JA PIEKSÄMÄKI
SISIS JA PIEKSÄMÄKI TUTUKSISisis tutuksi


   

Sisälähetysseura

   

Oppilaitos ennen

      

Erityiskoulutus (Erityisopisto)

   

Oppilaitos tänään

   

Oppilaitoksen museo

   

Mitä, miksi, missä


Pieksämäki tutuksi


SISÄLÄHETYSSEURAN KANSANOPISTON PERUSTAMINEN


Tässä rakennuksessa alkoi kansanopiston toiminta.

Suomen Kirkon Sisälähetysseuran jouduttua siirtymään sodan jaloista Sortavalasta turvauduttiin väliaikaisratkaisuihin. Näin joutuivat myös Diakonissalaitos ja Kasvattajaopisto siirtymään Kuopioon. Sieltä ne siirtyivät vuonna 1947 Pieksämäelle, jonne kauppala oli rakennuttanut oppilaitosten käyttöön talon Keskuskatu 47:ään.

Kansanopiston perustamispäätökseen oli vaikuttamassa useita syitä. Kristillisessä hengessä tehty kasvatustyö  nuorten parissa katsottiin jo sinänsä keskeiseksi sisälähetystehtäväksi. Sen ohessa pyrittiin kansanopiston avulla turvaamaan oppilaiden saantia Diakonissalaitokseen, tehostamaan sisaroppilaiden pohjakoulutusta ja saamaan työvoimaa Seuran työkeskuksiin sekä juurruttamaan nuorisoon sisälähetys- ja diakoniahenkeä.

Pari vuotta kestäneitten ponnistelujen jälkeen kaikki oli valmista 16.10.1951, jolloin varsinainen toiminta aloitettiin. Tuolloin käynnistettiin Sisälähetysseuran kansanopiston ensimmäinen työkausi.

Nykyiseen rakennukseen kansanopisto siirtyi vuonna 1958.


© Sisälähetysseuran oppilaitos, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.