Verkkopolku

OPI TUNTEMAAN SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS JA PIEKSÄMÄKI
SISIS JA PIEKSÄMÄKI TUTUKSISisis tutuksi


   

Sisälähetysseura

   

Oppilaitos ennen

   

Oppilaitos tänään

   

Oppilaitoksen museo

   

Mitä, miksi, missä


Pieksämäki tutuksi


SUOMEN KIRKON SISÄLÄHETYSSEURA RY


Sisälähetysseuran perustaja ja ensimmäinen johtaja Otto Aarnisalo.

1800 -luvun lopussa evankelisessa kirkossa heräsi uudenlainen vastuuntunto ja tarve uusiin työmuotoihin. Tähän syntyneeseen työnäkyyn innostuivat myös Suomen Kirkon Sisälähetysseuran perustajat. Herätteet uuteen tehtävään tulivat suoraan saksalaisesta maailmasta, joka muutenkin viitoitti kehityksen suuntaa. Suomalaiset sisälähetysmiehet, ennen muuta Otto Aarnisalo, koettivat kuitenkin luoda sisälähetysohjelmansa oman maan tarpeiden mukaan. Hänestä tuli sittemmin Sortavalaan perustettujen laitosten alkuunpanija ja pitkäaikainen johtaja.

Otto Aarnisalo syntyi heinäkuun 8. päivänä 1864 Viipurissa. Hänen molemmat vanhempansa olivat lähtöisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Alkuaan Aarnisalo oli Lillqvist. Hänen kotitaustansa oli ruotsinkielinen, ja hän kävi ruotsalaista koulua. Kaikesta huolimatta vuonna 1906 Lillqvist muuttui Aarnisaloksi.

Piispainkokouksen tekemästä aloitteesta vuonna 1905 päätettiin anoa lupaa uuden seuran, Suomen Kirkon Sisälähetysseuran perustamiselle. Anomuksen allekirjoittivat mm. kaikki silloiset piispat. Säännöille saatiin vahvistus, ja Seura aloitti toimintansa ripeästi sen johtajaksi siirtyneen pastori Otto Aarnisalon johdolla.

Sortavalan Diakonissalaitos siirtyi sen omistukseen vuonna 1906, ja siellä aloitti vuonna 1918 toimintansa Kasvattajaopisto lastenkotien johtajattarien ja muiden lastensuojelutyöntekijöitten kasvattamista varten.

Seuran työmuotojen laajentuessa oli rakennettava uusia tiloja. Näinä sotaa edeltävinä vuosina rakennettiin Sortavalaan mm. Diakonissalaitos, Raamattutalo, Tapiolan kaatumatautisten hoitola ja Vaalijalan vajaamielishoitola.

Otto Aarnisalo väistyi Sisälähetysseuran johtajan paikalta terveyden heikentyessä vuonna 1937. Hänen elämäntyönsä päättyi syyskuun 18. päivänä 1942 Sortavalassa, jonne hänet haudattiin Liikolan entisen diakonialaitoksen lähelle.

Suomen Kirkon Sisälähetysseuran oli sotien jälkeen siirryttävä uusille asumisseuduille ja
alettava suunnitella työkeskustensa uudelleen rakentamista, nyt Pieksämäelle. Vuonna 1948 alkoi Seuran siihenastisen historian voimakkain rakennuskausi. Pieksämäestä tuli uusi keskuspaikka. Väliaikaisratkaisujen jälkeen nousi Pieksämäelle nopeasti Raamattutalo, Diakonissalaitos, Koivurannan lastenkoti ja Vaalijalan keskuslaitos.

Sisälähetysseura toimi pitkään Sortavalassa, josta se joutui lähtemään evakkoon syksyllä 1939. Kuvassa P. J . Pesun maalaus Sisälähetysseuran laitoksista Sortavalassa vuodelta 1933.

Kaksi historiallisesti merkittävää kristillistä järjestöä, Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto (SKSK) ja Suomen Kirkon Sisälähetysseura yhdistyivät vuonna 2001 Kirkkopalvelut ry:ksi. Kirkkopalvelut jatkaa siis SKSK:n ja Sisälähetysseuran toimintaa. Kirkkopalvelut ry:n jäseninä ja taustayhteisöinä ovat luterilaisen kirkon suomenkieliset seurakunnat, kirkolliset järjestöt sekä Suomen Kirkon Sisälähetysseura.

Sisälähetysseura

Kirkkopalvelut


© Sisälähetysseuran oppilaitos, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.