Verkkopolku

Kirkkohistoria, Opintoverkko - Uskonnon verkotEtusivu

Kirkkohistoria aikakausittain

   

Kristinuskon ensimmäiset 400 vuotta

   

Rooman kirkosta Euroopan kirkoksi

   

Katolinen kirkko Euroopan valtiaana

   

Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku

   

Uskonsodista uudelle ajalle

      

Vatikaanin ensimmäinen konsiili

      

Kirkot ja teollinen vallankumous Englannissa

      

Kirkko ja uuden ajan tieteet

      

Herrnhutilaisuus

      

Metodismi

      

Saksalainen pietismi

      

Valistuksen uskonto

      

Järjen ja hyödyn uskonto

   

Kristinusko nykyajalla

Kirkkohistoria teemoittain

Linkkejä kirkkohistoriaan

Tietoja sivustosta

Kirkko ja uuden ajan tieteet


Kirkko ja uuden ajan tieteet

Kirkko törmäsi tieteistä ensimmäisenä luonnontieteisiin. Kopernikaalinen maailmankuva hylkäsi Raamatun opettaman maakeskeisyyden. Maan päällä keskeistä oli kirkon valta. Uusi näkemys uhkasi kirkon arvovaltaa. Kopernikuksen, Galilein ja Newtonin näkemykset hyväksyttiin kuitenkin parin vuosisadan kuluessa. Kirkko, varsinkin katolisuus, tuki toisaalta tieteen harjoittamista ja esim. Galilein saama kohtelu oli pikemminkin työtapaturma kuin tarkkaan harkitun kirkkopolitiikan ilmentymä. 1600-luvulta 1800-luvulle käytiin kiistaa maailman iästä, laskipa muuan piispa luomisenkin ajan päivälleen. Myös tästä ajattelusta luovuttiin vähitellen. Samalla selkeni uusi käsitys Raamatusta: se on nimenomaan uskonnon kirja, ei luonnontieteitten perusopas.

Viimeiset suuret törmäykset uskonnon ja tieteen välillä käytiin 1800-luvulla muotoutuvan kehitysopin ja uusien yhteiskuntatieteitten välillä. Perustelut olivat osittain samat kuin uuden ajan alussa: mikä on vastoin Raamatun opetusta luonnosta tai ihmisestä yhteiskunnassaan, on harhaoppia ja jumalattomuutta. Nyt opetettiin jotain uutta koko elollisesta ja elottomasta luonnosta. Järjestys, jota oli opittu pitämään täydellisenä ja muuttumattomana häviävän kaaokseen, kun kaikki kehittyi ja muuttui. Perimmäinen pelko oli, että Jumala Luojana ja Ylläpitäjänä jäisi tarpeettomaksi ja tiedon kasvaessa Hänen reviirinsä supistuisi vain "selittämättömiin aukkoihin" tieteellisen tiedon yhä lisääntyessä.

Copyright Opintoverkko / Maija Arvola, TT, FM
Palaute Opintoverkon sivuista harri.peltomaa@opinto.net


© Kirkkohistoria, 2002 - 2019.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.