Verkkopolku

Kirkkohistoria, Opintoverkko - Uskonnon verkotEtusivu

Kirkkohistoria aikakausittain

   

Kristinuskon ensimmäiset 400 vuotta

      

Apostolit kirkon johdossa

      

Rooma nousee kristinuskoa vastaan

      

Kirkkoisät

      

Jeesus henkilönä

      

Roomalaisten uskonto

      

Marttyyrit

      

Alkukirkon merkkikieli

      

Varhaiset kirkkorakennukset

      

Paavali

      

Afrikan kirkot syntyvät

   

Rooman kirkosta Euroopan kirkoksi

   

Katolinen kirkko Euroopan valtiaana

   

Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku

   

Uskonsodista uudelle ajalle

   

Kristinusko nykyajalla

Kirkkohistoria teemoittain

Linkkejä kirkkohistoriaan

Tietoja sivustosta

Kirkkoisät


Kirkkoisät

Paavali oli tärkein apostoleista, jotka ohjasivat ei-juutalaisia seurakuntia ja siirsivät kristinuskon käsitteitä hellenismin kielelle ja ajattelutapaan. Hänen jälkeensä kirkon painopiste oli selkeästi Jerusalemin ahtaitten olojen ulkopuolella. 90-luvulle tultaessa oli kirkkoon vakiintunut piispan virka ja sadan vuoden kuluessa hiippakunnat muodostivat kirkkomaakuntia. Kirkon johtoon nousi teologeja ja hallintomiehiä, joita sanotaan kirkkoisiksi. Heidän työnsä tuloksena muotoutuivat kristinuskon opin ongelmallisimmat ja samalla oleellisimmat kohdat, kuten kysymys Raamatun arvovallasta, Pyhästä Kolminaisuudesta , Kristuksen olemuksesta ja ihmisen pelastumisesta. Ensimmäisenä kirkkoisänä pidetään Polykarposta, joka oli Smyrnan piispa ja kuoli marttyyrina 100-luvun lopulla. Lännen suuria kirkkoisiä ovat Poitiersin Hilariusta, Milanon Ambrosiusta, Hippon Augustinusta ja paavi Gregorius Suurta. Idän kirkkoisistä tärkeimpiä ovat Aleksandrian Athanasios, Kesarean Basileios Suuri, Konstantinopolin Gregorius Nazianzolainen , Gregorius Nyssalainen sekä Konstantinopolin Johannes Khrysostomos.


© Kirkkohistoria, 2002 - 2020.
Verkkopolku.net tai Opintoverkko eivät ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä.
Verkkopolku.netin www-tuotanto Tuomo-Media, 2002.